STANDARD TILBAKETAKSSKJEMA

(Denne formularen er fylt og returnerer kun, hvis fortredelsesrettene gjøres gjeldende)

til:

Enwebshop.dk

Adresse

Post kode. og by

Faks: XXXX XXXX E-post: xxxx@xxxx.dk

Jeg erklærer herved at jeg ønsker å utøve angreretten i forbindelse med kjøpsavtalen min på følgende varer / tjenester:

________________________________________________________________________________

Bestilte den: ______________________________

Mottatt den: _______________________________

Forbrukerens

Navn: ____________________________________________________________________________________________

Forbrukerens

adresse: ____________________________________________________________________________________________

Forbrukerens

signatur (bare

hvis skjemaet

innhold kommuniseres

på papir): ____________________________________________________________________________________

Dato: __________________________